Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček : pokus o esejistický výklad stále nepříliš známého zločinu z roku 1945Autor: Bystrov, Vladimír
Rok: 2009
ISBN: 9788085494853
NKP-CNB: cnb001993893
OCLC Number: (OCoLC)465279899
OKCZID: 110290472
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BYSTROV, Vladimír. Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček: pokus o esejistický výklad stále nepříliš známého zločinu z roku 1945. Vyd. 1. Praha: Pro Nadační fond angažovaných nestraníků vydalo nakl. Euroslavica, 2009, 314 s.


Anotace

 

Studie sumarizuje dosavaní poznatky o této nepříliš známé kapitole poválečných dějin a zamýšlí se nad spoluvinou celé čs. společnosti, která nedokázala zabránit těmto nezákonnostem. Sleduje aktivity speciálních oddílů vojenské kontrarozvědky (SMĚRŠ) na Podkarpastské Rusi, na Slovensku a v českých zemích, zejména v Praze. Stíháni byli především ruští emigranti, ale i řada dalších osob, které byly, mnohdy na základě neověřených udání, označeny za kolaboranty a nepřátele Sovětského svazu. Deportována byla také řada Němců z území osvobozených Sovětskou armádou, kteří měli být použiti jako levná pracovní síla při obnově válkou zničeného hospodářství. Závěrečná část studie je věnována snahám o rehabilitaci a odškodnění postižených osob či jejich rodin v období po r. 1989 (příslušná zákonná úprava byla přijata až v r. 2002).

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)