Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236068 obálek a 561928 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

nationalsozialistische "Euthanasie" im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Bömen und Mähren 1939 - 1945 =: nacistická "eutanázie" v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945 = Nazi "Euthanasia" in the Reich District of Sudetenland and

Autor: Šimůnek, Michal, Schulze, Dietmar
Rok: 2008
ISBN: 9788086818764
NKP-CNB: cnb001853027
OCLC Number: 320223678
OKCZID: 110246432

Citace (dle ČSN ISO 690):
Die nationalsozialistische "Euthanasie" im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945 =: Nacistická "eutanázie" v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 = Nazi "Euthanasia" in the Reich District of Sudentenlan


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Knihovna Akademie věd ČRAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.216.79...)