Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155520 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příběhy bezpráví - filmy o československých dějinách I.

Rok: 2009
ISBN: 9788086961651
NKP-CNB: nkc20091962554
OKCZID: 110402429

Citace (dle ČSN ISO 690):
Příběhy bezpráví. 2., rozš. vyd. Praha: Člověk v tísni, 2009. 96 s.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.38...)