Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

95 tezí o humanismu : křesťanství versus osvícenství, sekularismus a volnomyšlenkářství

Autor: Ignace Demaerel, Dan Drápal
ISBN: 9788087239452
NKP-CNB: cnb003146440
OKCZID: 128256992

Citace (dle ČSN ISO 690):
DEMAEREL, Ignace. 95 tezí o humanismu: křesťanství versus osvícenství, sekularismus a volnomyšlenkářství. Překlad Dan DRÁPAL. První vydání. Mělník: Juda, 2019. 220 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.122...)