Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2239716 obálek a 562727 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb

Autor: Havrdová, Zuzana
Rok: 2010
ISBN: 9788087398067
NKP-CNB: cnb002151919
OCLC Number: (OCoLC)703550284
OKCZID: 110773625

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVRDOVÁ, Zuzana. Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. 1. vyd. V Praze: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, 2010. 207 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Publikace se zaměřuje na téma hodnot jako relativně stálých motivů rozhodování, zahrnující jak zdroje, tak i cíle chování. Akcentuje zejména profesní hodnoty a jejich funkci regulátorů norem chování pracovníků dané profese, které pomáhají vymezit, co je v dané profesní skupině považováno za správné a nesprávné (etické kodexy, profesní čest), za profesionální a neprofesionální (kompetence, standardy).

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.213.192...)