Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stvořitelé světa

Autor: URBÁNEK, Zdeněk
Rok: 2012
ISBN: 9788087490112
NKP-CNB: cnb002426861
OKCZID: 111670609

Citace (dle ČSN ISO 690):
URBÁNEK, Zdeněk. Stvořitelé světa: výbor. Vyd. v tomto výboru 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012, 139 s. Sešity Knihovny Václava Havla,, roč. 4, sv. 13. ISBN 978-80-87490-11-2.

Hodnocení: 4.5 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Obsahem tohoto Urbánkova stěžejního díla jsou příběhy lidí, kteří ovlivnili autorův život a podílelí se na zrození duchovního klimatu, jehož zásady pak dodržoval po celou dobu své existence. Editor Jan Zelenka vybral do této edice z Urbánkovy trilogie šest próz, na jejichž stránkách jsou ztvárněny epizody z mnohdy pohnutých osudů autorových přátel, různá setkání se známými či naopak s téměř bezvýznamnými osobnostmi i události, které formovaly jeho vlastní úděl a charakter. Urbánek s plastickou dovedností vykresluje medailóny nejen členů své rodiny či uměleckých kolegů, ale s autentickou naléhavostí dokáže popsat i tváře zcela bezcharakterních jedinců své doby, mezi něž řadí například Zdeňka Nejedlého či Václava Řezáče.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.122...)