Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463010 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vnitřní odsun 1947-1953: závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa

Autor: Dvořák, Tomáš
Rok: 2013
ISBN: 9788087709078
NKP-CNB: cnb002625579
OKCZID: 115170885

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁK, Tomáš. Vnitřní odsun 1947-1953: závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 2., upr. vyd. Brno: Matice moravská, 2013. 469 s. Knižnice Matice moravské, sv. 38.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kniha odhaluje a rozebírá málo známou kapitolu moderních českých dějin. Realizované nebo jen naplánované projekty nuceného přesídlení zbytku neodsunutých Němců, moravských Charvátů a dalších skupin obyvatelstva v rámci území republiky představuje autor na pozadí politického vývoje a myšlenkového ovzduší poválečného Československa směřujícího ke komunistické totalitě.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.80.173...)