Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2553795 obálek a 741938 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Paměť - expozice - ukládáníRok: 2017
ISBN: 9788087782736
NKP-CNB: cnb002964304
OCLC Number: (OCoLC)1028216791
OKCZID: 127840233

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOVÁČ, Dušan, ed., ŘEZNÍK, Miloš, ed. a SCHULZE WESSEL, Martin, ed. Paměť - expozice - ukládání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu. Praha: Česko-německá komise historiků :, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017. 177 stran. Publikace Česko-německé komise historiků, nová řada, sv. 1.


Anotace

 

Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu. Politické a společenské zvraty přitom často vedou k přetváření muzeí a muzejních expozicí, ke zřizování nových a zavírání mnoha starých muzeí. Předkládaná publikace se ve středoevropském kontextu věnuje těmto problémům stejně jako vzájemným interakcím, procesům transnacionalizace a srovnávacím analýzám muzejnictví.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)