Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389191 obálek a 595624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Otázky z historie. III., Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu = Questions from history. III., Tramp subculture from the scientific research perspective

Autor: Renata Mayerová, Jan Krško, Lenka Neřoldová
Rok: 2018
ISBN: 9788088148302
NKP-CNB: cnb003050251
OKCZID: 128245972

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAYEROVÁ, Renata, ed. a KRŠKO, Jan, ed. Otázky z historie. Překlad Lenka NEŘOLDOVÁ, překlad Veronika NEŘOLDOVÁ. Vydání první. Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018. 115, 127 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.233.219...)