Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soudruzi a jejich svět: sociálně myšlenková tvářnost komunismu

Autor: Kolář, Pavel
Rok: 2019
ISBN: 9788088292555
NKP-CNB: cnb003175092
OKCZID: 128308853

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLÁŘ, Pavel. Soudruzi a jejich svět: sociálně myšlenková tvářnost komunismu. Vydání první. Praha: NLN :, Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. 295 stran. Po válce.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČRAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.110...)