Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2311484 obálek a 581971 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ve službách česko-slovenského porozumění-porozumenia : pocta Vojtovi Čelkovi

Autor: Pavel Andrš, Jozef Bača, Anton Baláž, Tomáš Černák, Zdeněk Doskočil, Jana Haluková, Roman Holec, Ivan Kamenec, Norbert Kmeť, Dušan Kováč, Robert Kvaček, Michal Macháček, Juraj Marušiak, Pavol Mešťan, Miroslav Michela, Martin Mocko, Richar
ISBN: 9788090618107
NKP-CNB: cnb002826559
OKCZID: 127509547

Citace (dle ČSN ISO 690):
ANDRŠ, Pavel, Jozef BAČA, Anton BALÁŽ, Tomáš ČERNÁK, et al. Ve službách česko-slovenského porozumění-porozumenia: pocta Vojtovi Čelkovi. Praha: Československé dokumentační středisko, o.p.s. Praha ve spolupráci s Fakultou politických vied a medzinár


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.228...)