Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do studia politické vědy



Autor: Ladislav Cabada, Michal Kubát
Rok: 2004
ISBN: 9788086432632
NKP-CNB: cnb001299668
OCLC Number: (OCoLC)56859023
OKCZID: 110002198
Vydání: 2., rozš. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
CABADA, Ladislav. Úvod do studia politické vědy. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 494 s. Politologie.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Univerzita Karlova (dostupné pouze v této knihovně)



Anotace

 

Vývoj politické vědy jako samostatného společensko-vědního oboru. Předmět studia politologie. Metodologie, základní pojmy a kategorie. Komparativní politologie. Politická filozofie. Ideologie. Politické systémy a formy vlády. Politické strany, stranické systémy atd. Sborník je dílem českých politologů. Poskytuje základní orientaci v oboru a informuje o stavu politologického bádání v ČR.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Dostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát
Databázeknih.cz
1. Podzemní antikvariát
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)