Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260968 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Procvičování pro žáky 2. třídy : domácí pracovní sešit : český jazyk, matematika, prvouka, zábavné úkoly

Autor: Brouk, Kateřina
Rok: 2009
ISBN: 9788073712730
NKP-CNB: cnb001851585
OCLC Number: (OCoLC)316683185
OKCZID: 110202497
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BROUK, Kateřina. Procvičování pro žáky 2. třídy: domácí pracovní sešit : český jazyk, matematika, prvouka, zábavné úkoly. 1. vyd. Praha: Sun, 2009. 71 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.221.159...)