Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2514595 obálek a 722087 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Farmaceutická chemie I.Autor: Hartl, Jiří
Rok: 1998
ISBN: 9788071846192
NKP-CNB: cnb000386396
OCLC Number: (OCoLC)42029138
OKCZID: 110483367
Vydání: 2., přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HARTL, Jiří a Karel PALÁT. Farmaceutická chemie I. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 107 s. ISBN 80-7184-619-8.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Vstřícná a přehledná učebnice základů anorganické chemie obsahuje propedeutické uvedení do laboratorních činností, základů atomární teorie látky, techniky experimentu a samozřejmě představuje základní chemické vlastnosti kovů, nekovů, kyselin, zásad a solí. Přehledně graficky uspořádaná učebnice je vybavena mnoha ilustracemi, fotografiemi, grafy a tabulkami, z nichž žáci přirozeně získávají další informace. Závěry učiva jsou podkládány pokusy a pozorováními a aplikovány na praktické činnosti. Výkladové i experimentální pasáže využívají osobních zkušeností žáků a zpětně upozorňují na možnosti využití nových poznatků v praktickém životě. Proto je výklad veden bezmála jako komentář k experimentům, v němž jsou konkrétní data zobecňována do podoby chemických zákonů a pravidel. Přitom je průběžně zdůrazňována i souvislost oboru s problematikou ochrany životního prostředí. Vtipné a stylově vyhraněné ilustrace z oboru chemie dotvářejí grafickou působivost učebnice.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (100.24.115...)