Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889012 obálek a 871965 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Deutsche RechtsgeschichteAutor: Ulrich Eisenhardt
Rok: 2008
ISBN: 9783406580901
OKCZID: 110852942

Citace (dle ČSN ISO 690):
EISENHARDT, Ulrich. Deutsche Rechtsgeschichte. 5., überarb. Aufl. München: Verlag C. H. Beck, 2008. xxxi, 604 s. Grundrisse des Rechts.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)