Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102682 obálek a 520113 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bohumil Hrabal : a full-length portrait

Autor: Jiří Pelán, David Short
Rok: 2019
ISBN: 9788024639093
NKP-CNB: cnb003154888
OKCZID: 128237516

Citace (dle ČSN ISO 690):
PELÁN, Jiří. Bohumil Hrabal: a full-length portrait. Překlad David SHORT. First English edition. Prague: Karolinum Press, 2019. 138 stran. Modern Czech classics.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.215...)