Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172722 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Těšínsko známé i neznámé

Autor: Zbyšek Ondřeka
ISBN: 9788086696553
NKP-CNB: cnb003161758
OKCZID: 128296392

Citace (dle ČSN ISO 690):
ONDŘEKA, Zbyšek. Těšínsko známé i neznámé. Druhé, doplněné a upravené vydání. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2020. 146 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.229.119...)