Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463010 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o pozemkových spoločenstvách : komentár

Autor: Marek Maslák, Róbert Jakubáč
ISBN: 9788075984326
NKP-CNB: cnb003374579
OKCZID: 128716072

Citace (dle ČSN ISO 690):
MASLÁK, Marek. Zákon o pozemkových spoločenstvách: komentár. Praha: Wolters Kluwer, 2019. x, 435 stran. Komentáre Wolters Kluwer.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.80.173...)