Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2874271 obálek a 865554 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

ISBN 9783170067820ISBN: 9783170067820
OKCZID: 110146438

Citace (dle ČSN ISO 690):
Fachlexikon der sozialen Arbeit. 4., vollständig überarbeitete Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 1997, 1175 s. ISBN 3-17-006782-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)