Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889447 obálek a 872246 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Recht und MoralAutor: Gerhard Otte, Franz Böckle, Gion Condrau, Franz Böckle, Dietmar Mieth
ISBN: 9783451192128
OKCZID: 114980402

Citace (dle ČSN ISO 690):
OTTE, Gerhard. Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft: Recht und Moral : Werte und Normbegründung : Schuld und Sünde : Gewissen. Freiburg im Breisgau: Herder, 1981. 191 s. Enzyklopädische Bibliothek, 12.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)