Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2750048 obálek a 845925 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole: (příručka pro pedagogy a rodiče)Autor: Vojtík, Vladimír, Machová, Jitka a Břicháček, Václav
Rok: 1990
ISBN: 9788004246501
NKP-CNB: cnb000059352
OCLC Number: (OCoLC)85667590
OKCZID: 110477312
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOJTÍK, Vladimír. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole: (příručka pro pedagogy a rodiče). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 148 s. Obory speciální pedagogiky.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)