Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2873357 obálek a 865078 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republikyAutor: Filipec, Josef
Rok: 1994
ISBN: 9788020004932
NKP-CNB: cnb000081296
OCLC Number: (OCoLC)85645594
OKCZID: 110000062
Vydání: Vyd. 2., opr. a dopl.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Slovník podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží i k polistopadovému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Slova jsou charakterizována po stylové stránce i co do frekvence a časového zařazení, podrobně jsou podány výklady slovních významů, včetně terminologických a frazeologických, vše dokumentováno typickými slovními spojeními. K slovníku jsou připojeny přílohy podávající přehled o tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení a nejčastěji užívaných jmen zeměpisných, jakož i běžných zkratek a značek.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Amazon
Můj antikvariát
Databázeknih.cz
Antikvariát Avion
KNIHCENTRUM.cz


Komentáře

BICHLE :D
15.01.2012    Zdroj: SKAT - Souborný katalog


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)