Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2440227 obálek a 680569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jazyk, média, politika

Autor: Čmejrková, Světla a Hoffmannová, Jana
Rok: 2003
ISBN: 9788020010346
NKP-CNB: cnb001179693
OCLC Number: (OCoLC)53129338
OKCZID: 110005626
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČMEJRKOVÁ, Světla, ed. a HOFFMANNOVÁ, Jana, ed. Jazyk, média, politika. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 258 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Jednotlivé příspěvky se snaží postihnout obraz politicko-mediální diskuse v průběhu devadesátých let minulého století na území České republiky a Slovenska. První příspěvek se soustřeďuje především na způsob argumentace v politickém textu a naznačuje metody a směry, které se v rámci teorie textu a teorie diskurzu rozvíjejí. Hoffmannová se věnuje analýze vývoje českého politického diskurzu od frázovitosti směrem ke konfliktnosti a humoru. Následující text prostřednictvím rozboru televizních diskusí odhaluje skutečnost, že význam debaty spočívá v úsilí všech účastníků nalézt optimální sebevyjádření vzhledem k diskusním partnerům. Müllerová kriticky vymezuje typické vlastnosti politických diskusí, vysílaných českými rozhlasovými stanicemi. Bozděchová se zaměřuje na jazykovou úroveň politických debat v televizi z hlediska podílu standardního a nestandardního vyjadřování. Předposlední příspěvek interpretuje výsledky výzkumu úrovně politické komunikace v televizních pořadech a rozhlasových volebních spotech na Slovensku. Závěrečná práce vymezuje základní znaky jazykových prostředků, využívaných v rámci slovenské politické komunikace po roce 1989. Společný rys všech těchto textů spočívá v úsilí postihnout charakteristické rysy současného stadia vývoje politické kultury.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (3.230.144...)