Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republikyAutor: Kroupová, Libuše, Filipec, Josef a Ústav pro jazyk český (Akademie věd ČR)
Rok: 2005
ISBN: 9788020013477
NKP-CNB: cnb001581064
OCLC Number: (OCoLC)63087489
OKCZID: 110003835
Vydání: Vyd. 4.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : [studentské vydání. Vyd. 4. [i.e. 4. vyd. brožované]. Praha: Academia, 2006. 647 s.

Hodnocení: 4.7 / 5 (19 hlasů)


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )
Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

 

Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných jmen i běžných zkratek a značek. Pravopis a výslovnost slov, skloňování a časování, výklady slovních významů, synonyma, antonyma, homonyma, přehled tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení, nejužívanější zeměpisná jména, běžné zkratky a značky.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)