Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : [studentské vydáníAutor: Filipec, Josef, Červená, Vlasta a Ústav pro jazyk český (Akademie věd ČR)
Rok: 2006
ISBN: 9788020014467
NKP-CNB: cnb001687611
OCLC Number: (OCoLC)85705961
OKCZID: 110007931

Citace (dle ČSN ISO 690):
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : [studentské vydání. Vyd. 4. [i.e. 4. vyd. brožované]. Praha: Academia, 2006. 647 s.

Hodnocení: 4.7 / 5 (32 hlasů)


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Další vydání

  • Vyd. 3., opr. Rok vydání: 2003Anotace

 

Normativní výkladový Slovník spisovné češtiny, dílo, které po každém svém vydání bylo zcela rozebráno a je domácími i zahraničními zájemci stále žádáno, vychází již ve čtvrtém (v porovnání s třetím vydáním obsahově nezměněném) vydání. Slovník podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží i k polistopadovému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Slova jsou charakterizována po stylové stránce i co do frekvence a časového zařazení, podrobně jsou podány výklady slovních významů včetně terminologických a frazeologických, vše je dokumentováno typickými slovními spojeními. K slovníku jsou připojeny přílohy podávající přehled o tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení a nejčastěji užívaných jmen zeměpisných, jakož i běžných zkratek a značek.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Srovname.cz
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)