Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Symbol v dětském výtvarném projevu

Autor: Babyrádová, Hana, Masarykova univerzita
Rok: 2004
ISBN: 9788021033603
NKP-CNB: cnb001314043
OCLC Number: (OCoLC)51190179
OKCZID: 110286616

Citace (dle ČSN ISO 690):
STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, c1999. 132 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 91.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.241...)