Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748728 obálek a 845545 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poselství papeže Jana Pavla II. k Světovému dni uprchlíků 1997Rok: 1997
ISBN: 9788023810660
NKP-CNB: cnb000211783
OCLC Number: (OCoLC)38152363
OKCZID: 111782564

Citace (dle ČSN ISO 690):
Katolická církev. Poselství papeže Jana Pavla II. k Světovému dni uprchlíků 1997. Praha: Česká biskupská konference, 1997, 5 s. ISBN 80-238-1066-9.


Anotace

 

Mezikulturní integrace Drazí bratři a sestry! 1. Blíží se Den uprchlíků. V každoročním poselství, které vám obvykle posílám k této příležitosti, bych se chtěl tentokrát zaměřit na fenomén migrace z pohledu integrace. To je slovo, které mnozí používají pro označení nutnosti opravdového začlenění uprchlíků do zemí, které je přijaly, ale obsah tohoto pojmu a jeho uskutečňování není lehké definovat. V tomto ohledu bych rád vymezil rámec takové integrace a odvolal se při tom na nedávnou instrukci Erga migrantes caritas Christi (srov. č. 2, 42, 43, 62, 80 a 89). V ní není integrace představována jako asimilace, která vede k potlačení nebo zapomenutí vlastní kulturní identity. Kontakt s druhým člověkem vede především k odhalení jeho „tajemství“ a k ote-vřenosti přijmout jeho vlastní pohled na skutečnost, a tím přispívá k většímu vzájemnému poznání. Je to dlouhotrvající proces, který směřuje k vytváření společnosti a kultury, a tak je činí stále víc odleskem rozmanitých Božích darů lidem. Uprchlík musí v tomto procesu splnit nutné kroky ke společenskému začlenění, ke kterému patří osvojení si národního jazyka a vlastní přizpůsobení se zákonům a požadavkům na práci tak, aby se vyvaroval toho, že by se příliš odlišoval.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)