Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892039 obálek a 873440 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poselství papeže Jana Pavla II. k oslavě světového dne míru 1. ledna 1998Rok: 1997
ISBN: 9788023820911
NKP-CNB: cnb000300850
OCLC Number: (OCoLC)39105976
OKCZID: 111782568

Citace (dle ČSN ISO 690):
Katolická církev. Poselství papeže Jana Pavla II. k oslavě světového dne míru 1. ledna 1998. Praha: Česká biskupská konference, 1997, 12 s. ISBN 80-238-2091-5.


Anotace

 

ZE SPRAVEDLNOSTI KAŽDÉHO SE RODÍ MÍR PRO VŠECHNY 1. Spravedlnost jde ruku v ruce s mírem a je s ním spjata trvalým a dynamickým vztahem. Spravedlnost a mír mají na zřeteli dobro každého člověka i všech lidí, a proto vyžadují řád a pravdivost. Je-li ohrožen jeden člen této dvojice, zakolísají oba dva; když je porušena spravedlnost, je dán v sázku i mír. Mezi spravedlností každého člověka a mírem pro všechny je úzký vztah, a právě proto se chci tímto Poselstvím ke Světovému dni míru obrátit především na hlavy států, neboť jsem si dobře vědom toho, že přestože je dnešní svět v mnoha oblastech poznamenán napětím, násilím a konflikty, stále hledá nová uspořádání a stabilnější rovnováhy, aby dosáhl opravdového a trvalého míru pro celé lidstvo. Spravedlnost a mír nejsou abstraktními pojmy nebo nedosažitelnými ideály; jsou to hodnoty vrozené každému lidskému srdci jako společné bohatství. Jednotlivci, rodiny, společenství, národy - všichni jsou povoláni k životu ve spravedlnosti a k úsilí o mír. Této povinnosti se nikdo nemůže zprostit. V myšlenkách jsem v této chvíli s těmi, kdo byli proti své vůli vtaženi do bolestných konfliktů, stejně jako s lidmi na okraji společnostmi, s chudými, s oběťmi jakéhokoli druhu zneužití: tito lidé na vlastní kůži zakouší nepřítomnost míru a mučivé důsledky nespravedlnosti. Kdo by dokázal zůstat lhostejný vůči jejich úpěnlivému volání po životě vyrůstajícím z pravé spravedlnosti a míru? Každý člověk nese odpovědnost za to, aby se jim toho dostalo: plné spravedlnosti nelze dosáhnout, pokud není umožněno každému člověku, aby jí mohl stejnou měrou užívat.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)