Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875546 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poselství papeže Jana Pavla II. k postní doběRok: 2000
ISBN: 9788023864014
NKP-CNB: cnb000980259
OKCZID: 111782434

Citace (dle ČSN ISO 690):
Katolická církev. Poselství papeže Jana Pavla II. k postní době. Praha: Česká biskupská konference, 2000. 6 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

 

POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. k postní době Budu s vámi až do konce časů (srov. Mt 28,20) Bratři a sestry! 1. Slavení postu, času obrácení a usmíření, získává letos mimořádný ráz, neboť se odehrává v roce Velkého jubilea 2000. Postní dobou totiž vrcholí ona cesta obrácení a usmíření, kterou Jubileum, milostivé léto Hospodinovo, předkládá všem věřícím, aby se znovu přimkli ke Kristu a s obnovenou horlivostí hlásali jeho tajemství spásy v novém tisíciletí. Postní doba pomáhá křesťanům proniknout hlouběji do tohoto “tajemného rozhodnutí” (Ef 3,9), vede je ke konfrontaci se slovem živého Boha a žádá od nich, aby se vzdali svého egoismu a přijali tak spásné působení Ducha svatého.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)