Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907057 obálek a 877612 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poselství papeže Jana Pavla II. k oslavě Světového dne míru 1. ledna 2001Rok: 2000
ISBN: 9788023870916
NKP-CNB: cnb000995128
OCLC Number: (OCoLC)48709044
OKCZID: 111782455

Citace (dle ČSN ISO 690):
Katolická církev. Poselství papeže Jana Pavla II. k oslavě Světového dne míru 1. ledna 2001. Praha: Česká biskupská konference, 2000, 16 s. ISBN 80-238-7091-2.


Anotace

 

DIALOGEM MEZI KULTURAMI K CIVILIZACI LÁSKY A MÍRU 1. Na počátku nového tisíciletí sílí naděje, že se mezilidské vztahy budou stále více inspirovat ideálem skutečně univerzálního bratrství. Bez úsilí o dosažení tohoto ideálu nebude možné zajistit trvalý mír. Na základě četných znamení lze usuzovat, že toto přesvědčení v lidském vědomí stále sílí. Hodnota bratrství je hlásána významnými chartami lidských práv, je jasně vyslovována velkými mezinárodními institucemi, zejména Organizací spojených národů, a konečně je více než kdykoli jindy vyžadována globalizačním procesem, který stále hlouběji spojuje osudy ekonomie, kultury a společnosti. Sami věřící různých náboženství stále více zdůrazňují, že vztah s jediným Bohem, Otcem všech lidí, nutně napomáhá tomu, abychom se cítili jako bratři a podle toho také žili. Když Kristus hovoří o Bohu, vyslovuje tento princip s krajní radikalitou: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska (1 J 4,8)“.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)