Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2873841 obálek a 865271 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do religionistiky: přehled dějin náboženského myšlení IAutor: Vlček, Miroslav a Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok: 2004
ISBN: 9788024507682
NKP-CNB: cnb001490618
OCLC Number: (OCoLC)85124317
OKCZID: 110281449

Citace (dle ČSN ISO 690):
VLČEK, Miroslav. Úvod do religionistiky. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2004. 162 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)