Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889447 obálek a 872246 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení

( 1. část )Autor: Arnoldová, Anna
Rok: 2004
ISBN: 9788024607283
NKP-CNB: cnb001314872
OCLC Number: (OCoLC)56851590
OKCZID: 110006887
Vydání: 2., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 2., rozš. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 2 sv. (375, 504 s.). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Související
Anotace

 

Třetí aktualizované vydání publikace věnované sociálnímu zabezpečení v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociálního zabezpečení, podává přehled o subsystémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie. Z obsahu prvního dílu: sociální stát a sociální politika, mezinárodní úmluvy v sociální oblasti, sociální politika v ČR, organizace a řízení sociálního zabezpečení, lékařská posudková služba, základní aktivity sociálního státu, tj. minimální příjem, důchodové a nemocenské pojištění, úraz a nemoci z povolání, péče o zdraví, sociální zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora, dítě v sociálním zabezpečení a sociální zabezpečení v Evropské unii. Všechny dostupné informace i právní předpisy jsou platné k dubnu roku 2007.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)