Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875842 obálek a 866247 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Předškolní dítě a jeho svět = L'enfant d'âge préscolaire et son mondeAutor: Šulová, Lenka
Rok: 2003
ISBN: 9788024607528
NKP-CNB: cnb001294261
OCLC Number: (OCoLC)56862419
OKCZID: 110005520
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠULOVÁ, Lenka. Předškolní dítě a jeho svět =: L'enfant d'âge préscolaire et son monde. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 471 s.


Anotace

 

Monografie o vývojové psychologii dítěte v předškolním věku završuje desetiletou spolupráci katedry psychologie FF UK a skupiny dětských psychologů z Univerzity Le Mirail v Toulouse. Význam personálních vztahů pro dítě je popsán ve dvou odlišných věkových etapách 0?3 roky a 3?6 let. Autoři mapují vliv rodiny, vrstevnické skupiny a institucí na dítě, podrobně analyzují rozvoj jeho řeči. Studie rovněž zkoumají jak dítě řeší problémy, učí se vyrovnávat s novými životními nároky (netradiční je např. zařazení vývoje ?pojetí smrti? v předškolním věku). Texty jsou prezentovány vždy v českém i francouzském jazyce. Publikace je podnětná dvěma hledisky, vycházejícími z odlišné historie i celkového sociokulturního rámce vývoje dítěte v současné Francii a České republice.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)