Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dramatické konflikty Bible : velmi vzdálený pokus o midraš, aneb, několik praktických lekcí z dramaturgie

Autor: David Jan Novotný
Rok: 2005
ISBN: 9788024610269
NKP-CNB: cnb001626389
OCLC Number: (OCoLC)85163516
OKCZID: 110016348

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÝ, David Jan. Dramatické konflikty Bible: velmi vzdálený pokus o midraš, aneb, několik praktických lekcí z dramaturgie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 292 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.173.234...)