Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezi Baltem a Uhrami : Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu : sborník k poctě Marty Bečkové

Rok: 2006
ISBN: 9788070072462
NKP-CNB: cnb001789225
OKCZID: 110006737
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
URBÁNEK, Vladimír, ed. a ŘEZNÍKOVÁ, Lenka, ed. Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu : sborník k poctě Marty Bečkové. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2006. 312 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Sborník obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů o Komenském a dějinách středoevropských evangelíků v raném novověku (v českém, německém, polském, anglickém a francouzském jazyce). Přináší rovněž edici smlouvy o užívání Betlémské kaple z roku 1612 a tří Komenského politicky a teologicky orientovaných kratších spisů, které dosud nebyly publikovány v českém překladu. Sborník je určen všem zájemcům o kulturní a náboženské dějiny 16.-18. století.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.173.234...)