Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

OkamžikAutor: Kierkegaard, Søren Aabye a Krausová-Lesná, Milada
Rok: 2005
ISBN: 9788070170151
NKP-CNB: cnb001528070
OCLC Number: (OCoLC)85140412
OKCZID: 110008226
Vydání: 2., jazykově upr. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KIERKEGAARD, Søren Aabye. Okamžik. Překlad Milada KRAUSOVÁ-LESNÁ. 2., jazykově upr. vyd. Praha: Kalich, 2005. 246 s. Kairos, sv. 1.

Hodnocení: 4.7 / 5 (3 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

V průběhu uplynulých osmnácti století toto náboženství prošlo úpadkovým vývojem, neboť pro církevní činitele se stalo zdrojem osobního obohacení. Ke křesťanské víře se hlásili téměř všichni, kněžský stav se tak stal vzkvétající živností. Kierkegaard tudíž zásadně odmítá vztáhnout na sebe charakteristiku křesťana, poněvadž v dobové formě křesťanství nenachází nic, s čím by se mohl ztotožnit. Vztahuje na sebe naopak tzv. sokratickou úlohu - po svém antickém vzoru bude zpochybňovat, zpochybní podstatu křesťana! Kněží a křesťanští myslitelé představují pouhé sofisty, kteří se neznalým snaží namluvit co je pravda a co je křesťanství. Vášnivá kritika dobové podoby křesťanství coby instituce pochybným způsobem ovládající svět.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)