Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Otázky a odpovědi : evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce.Autor: Gruber, Jiří
Rok: 2004
ISBN: 9788070179611
NKP-CNB: cnb001311502
OKCZID: 127644081

Citace (dle ČSN ISO 690):
GRUBER, Jiří. Otázky a odpovědi: evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce. 1. vyd. Praha: Pro Synodní radu Českobratrské církve evangelické vydal Kalich, 2004, 25 s. ISBN 80-7017-961-9.


Anotace

 

Netradičně pojatý "Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce" nepředkládá hotové odpovědi, klade si za cíl umožnit rozhovor. Je rozdělen do tří sešitů uložených v deskách. První jsou tzv. PRACOVNÍ LISTY, které formou otázek a několika odpovědí probírají třicet klíčových témat. Na otázky víry je vždy možno hledat vlastní odpověď. Druhý sešit je nazván ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY; autor tu formuluje u každého tématu nejdůležitější myšlenky křesťanského vyznání v jeho reformačním pojetí. Uzavírá jej Příloha s nejdůležitějšími informace o církvích a náboženstvích. Třetí sešit přináší STRUČNÉ SHRNUTÍ, tj. 125 nejdůležitějších otázek a odpovědí.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)