Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Prorok : Zahrada prorokova.

Autor: Gibran, Kahlil
Rok: 1992
ISBN: 9788070211229
NKP-CNB: cnb000071055
OKCZID: 110381370

Citace (dle ČSN ISO 690):
GIBRAN, Kahlil. Prorok: Zahrada prorokova. Překlad Eliška MERHAUTOVÁ, překlad Boris MERHAUT. Vyd. ve Vyšehradu 2. Praha: Vyšehrad, 1992. 140 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.122...)