Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2890222 obálek a 872760 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svět středověkých gestAutor: Schmitt, Jean-Claude
Rok: 2004
ISBN: 9788070217290
NKP-CNB: cnb001492530
OCLC Number: (OCoLC)85124832
OKCZID: 110009922
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHMITT, Jean-Claude. Svět středověkých gest. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 340 s. Kulturní historie.

Hodnocení: 4.3 / 5 (10 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Středověká kultura byla v míře mnohem menší než kultura dnešní založena na písmu a psaném textu. Mnohem větší roli v ní naopak hrála gesta – řeč těla a především rukou, které lidé středověku rozuměli daleko lépe a důvěrněji než slovům a literám. Významný francouzský historik a znalec hlubokých struktur středověké mentality a kultury Jean-Claude Schmitt v této knize rozkrývá podivuhodný svět slavnostních, obřadních i pracovních gest, sleduje jejich antické kořeny i specifické podoby, kterých nabyly ve středověku. V zájmu pozornosti se ocitají klíčové otázky a problémy dějin středověku, jako je vztah mezi kleriky a laiky v hierarchicky uspořádané společnosti „řádů“, změna v hodnocení lidské práce či magická účinnost svátostných gest. Výklad, rovnoměrně procházející všemi epochami „dlouhého středověku“, érou karolinskou, otonskou i obdobím vrcholné scholastiky, završuje kapitola o klíčovém prvku středověké zbožnosti a mentality, eucharistické svátosti. V knize Jeana-Clauda Schmitta se setkáváme s učenci, mystiky i kejklíři, zbožností i rouhačstvím, vypjatou úctou před posvátným i počátky technického myšlení. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha, díky níž se můžeme středověkého gesta takřka dotknout.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)