Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Symposium on intercultural theology : proceedings : held in the South Bohemian University in České Budějovice 3rd-4th March 2003 = Symposium o interkulturní teologii : sborník příspěvků : konáno na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 3.-4. března

Autor: Erik Eynikel
Rok: 2004
ISBN: 9788070406649
NKP-CNB: cnb001493038
OCLC Number: (OCoLC)85125060
OKCZID: 110573165

Citace (dle ČSN ISO 690):
EYNIKEL, Erik, ed. Symposium on intercultural theology: proceedings : held in the South Bohemian University in České Budějovice 3rd-4th March 2003 = Symposium o interkulturní teologii : sborník příspěvků : konáno na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 3.-4. března 2003. České Budějovice :, Nijmegen: Teologická fakulta Jihočeské univerzity ;, Katholieke Universitet Nijmegen, c2004. 146 s.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.45...)