Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892028 obálek a 873434 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Průhledy do psychologie morálkyAutor: Vacek, Pavel
Rok: 2006
ISBN: 9788070411889
NKP-CNB: cnb001661259
OCLC Number: (OCoLC)85155605
OKCZID: 110257387
Vydání: 2. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VACEK, Pavel. Průhledy do psychologie morálky. 2. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, 123 s. ISBN 80-7041-188-0.


Anotace

 

Kniha představuje deset průhledů do psychologie morálky, oboru, který v naší republice není tak rozšířen a rozvíjen. Autor adresuje tuto knihu především českým učitelům a učitelkám, kteří v knize mohou najít inspiraci, jak působit na mravní stránku studentů. Vacek se zde zabývá největšími koncepcemi psychologie morálky, např. od Piageta, Kohlberga, Bandury, Milgrama či Zimbarda. Na poměrně málem prostoru jsou nám předloženy právě zmíněné morální koncepce společně s následným vysvětlením na příkladech a pochopitelností i pro laické publikum.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)