Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892028 obálek a 873434 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nástin mluvnice slovenské romštiny: (pro pedagogické účely)Autor: Šebková, Hana a Žlnayová, Edita
Rok: 1998
ISBN: 9788070442050
NKP-CNB: cnb000652160
OCLC Number: (OCoLC)84965908
OKCZID: 110566235

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠEBKOVÁ, Hana. Nástin mluvnice slovenské romštiny: (pro pedagogické účely). Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 1998. 124 s. Skripta.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)