Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

První sjednocená církev v srdci Evropy : českobratrská církev evangelickáAutor: Otter, Jiří
Rok: 1992
ISBN: 9788070728529
NKP-CNB: cnb000074379
OCLC Number: (OCoLC)39579312
OKCZID: 110508575
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
OTTER, Jiří a Josef VESELÝ. První sjednocená církev v srdci Evropy: českobratrská církev evangelická. 1. vyd. Praha: Kalich, 1992, 109 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)