Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463010 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Spojených států amerických

Autor: Tindall, George Brown
Rok: 2000
ISBN: 9788071064527
NKP-CNB: cnb000887743
OCLC Number: (OCoLC)1019660913
OKCZID: 110083781
Vydání: 4., opr. a dopln. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. 4., opr. a dopln. vyd. Přeložila Alena FALTÝSKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000, 921 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-452-1.


Další vydání

  • 3., opr. vyd. Rok vydání: 1998
  • 5., dopl. vyd. Rok vydání: 2008Anotace

 

Dějiny předkolumbovských civilizací tvoří stručný úvod k vlastním politickým, hospodářským a kulturním dějinám země od 17. stol. do současnosti. Značná pozornost je věnována i významným osobnostem amerických dějin. Za dominující trend amerických dějin považují autoří demokratické směřování země, které v průběhu historie působí jako prvek sjednocující pestrou mozaiku etnik a kultur. Přílohy - texty významných historických dokumentů, historická chronologie, přehled amerických prezidentů atd.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.80.173...)