Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415480 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ježíš se ho zeptal

Autor: Bours, Johannes a Vokoun, Jaroslav Ignatius
Rok: 1995
ISBN: 9788071131496
NKP-CNB: cnb000110994
OCLC Number: (OCoLC)37249973
OKCZID: 111695101

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOURS, Johannes. Ježíš se ho zeptal. Překlad Jaroslav Ignatius VOKOUN. 1. vyd. Praha: Zvon, 1995. 147 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.175.191...)