Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892039 obálek a 873440 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy sociálnej etikyAutor: Raymundus Spiazzi, František [ThDr.] Škoda
ISBN: 9788071411673
OKCZID: 128625593

Citace (dle ČSN ISO 690):
SPIAZZI, Raymundus. Základy sociálnej etiky. Překlad František [ThDr.] ŠKODA. Trnava: Dobrá kniha, 1997. 149 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)