Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2315885 obálek a 583221 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bůh mě má rád : učebnice náboženství pro 1. třídu

Autor: Jiří Kaňa
Rok: 1995
ISBN: 9788071780168
NKP-CNB: cnb000108817
OCLC Number: (OCoLC)36613825
OKCZID: 110648722

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAŇA, Jiří a Markéta SALVETOVÁ. Bůh mě má rád: učebnice náboženství pro 1. třídu. 1. vyd. Ilustroval Jolanta LYSKOVÁ, ilustroval Kamila PLANEROVÁ, autor úvodu Jan GRAUBNER. Praha: Portál, 1995, 70 s. ISBN 80-7178-016-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.215.77...)