Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poruchy učení

Autor: Zelinková, Olga
Rok: 1994
ISBN: 9788071780380
NKP-CNB: cnb000081204
OCLC Number: (OCoLC)33047105
OKCZID: 110289866

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. 1. vyd. Praha: Portál :, KPK, 1994. 196 s. Speciální pedagogika.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon
Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.217...)