Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2699170 obálek a 824897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi : [skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé]Autor: Campbell, Jean
Rok: 1998
ISBN: 9788071782049
NKP-CNB: cnb000293827
OCLC Number: (OCoLC)39316056
OKCZID: 110275100
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi: [skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé]. Vyd. 1. Přeložil Michaela ŠÁROVÁ. Praha: Portál, 1998, 199 s. ISBN 80-7178-204-1.


Anotace

 

Autorka pracuje s výtvarnými technikami a výtvarným vyjádřením pocitů u skupin zdravotně nebo sociálně postižených lidí. Spontánní výtvarná tvorba obohacuje jejich tvořivost, podporuje sebeuzdravovací procesy a pochopení individuálních vztahů a vlivů prostředí. Příručka poskytuje 180 námětů pro skupinovou arteterapii, popisuje jednotlivé činnosti stručně, přesně a srozumitelně. U každého námětu je uveden cíl činnosti, časová náročnost, potřebné pomůcky, vhodný věk účastníků a velikost skupiny.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)