Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913107 obálek a 881084 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kurs integrace dětí se speciálními potřebami: příručka UNESCO pro vzdělávání učitelůAutor: Khailová, Ladislava
Rok: 1997
ISBN: 9788071782063
NKP-CNB: cnb000279298
OCLC Number: (OCoLC)39105138
OKCZID: 110310769
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Kurs integrace dětí se speciálními potřebami: příručka UNESCO pro vzdělávání učitelů. Překlad Ladislava KHAILOVÁ. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 210 s. Speciální pedagogika.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Knížka vypracovaná na základě projektu UNESCO. Vychází z principu, že každé dítě je naprosto neopakovatelné, tudíž se speciálními potřebami při výuce. Věnuje pozornost zapojování dětí do kolektivu pomocí menších skupinek, ve kterých se děti navzájem ovlivňují (učí se spolu, jsou odpovědné za plnění zadaných úkolů, apod.). Zdůrazňuje aktivní zapojení žáků do výuky. Propaguje nový pohled na žáky, coby samostatné jedince s vlastní odpovědností (náročnost adekvátní k věku). Součástí knížky jsou kontrolní otázky u kapitol a popsané zkušenosti učitelů, kteří jsou už v tomto projektu zapojeni.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)